Örbyleden x 2

Bostadsrätter och hyresrätter längs Örbyleden och mellan Stureby och Örby/Bandhagen.

De två markanvisningarna ligger längs Örbyleden mellan Stureby och Örby/Bandhagen. Örbyleden i sin helhet planeras bli mer stadslik med bostadskvarter, gröna samband, verksamheter och ett nytt centrum.

I den nordvästra delen planerar vi för ca 150 bostadsrätter och i den sydöstra delen, centrumdelen, ca 100 hyresrätter i det som kommer att bli levande och vackert centrum.