Kråksätra

45 st radhus i kanten av naturreservatet Sätraskogen.

I kanten av naturreservatet Sätraskogen mellan Sätra och Bredäng planerar vi för 45 st radhus som ska ligga mellan Björksätravägen och Örnsätrabacken. Radhusen planeras bli bostadsrätter om 2–3 våningar med liten förgårdsmark eller trädgård.