Valla, Årstafältet

På bästa läge i den nya stadsdelen vid Årstafältet kommer Wallin uppföra ett helt kvarter.

Projektet består av 7 individuella huskroppar från 2 till 13 våningar. Kvarteret ligger i framkant av stadsdelen med fältet och promenadstråket i söder.

Markanvisning av Stockholm Stads exploateringskontor 2012