Vi har en vision om att bygga vackra bostäder. De ska vara berörande, väl fungerande, ekonomiskt och ekologiskt hållbara hus i goda livsmiljöer.

Grundläggande är att arkitektonisk kvalitet ska ingå i alla projekt. Vitruvius beskrev i ”Tio böcker om arkitektur” arkitekturen som en triangel med hörnen firmitas, utilitas och venustas. Tre grundläggande egenskaper som kan översättas som hållfasthet, användning och skönhet. I vår tid kan det vara relevant att fördjupa och lägga till begrepp som hållbarhet, framåtblickande, sammanhang och genomförbarhet.

 

 

 

Arkitekturpolicy

Vi har tagit fram en arkitekturpolicy som belyser viktiga frågeställningar i processen. Den ger förslag till metoder, förutsättningar och riktlinjer för att uppnå höga bostadskvaliteter. Vi utvärderar och följer upp alla genomförda projekt: hur blev utfallet, varför blev det så och vad kan förbättras i nästa projekt?

Ambitionen är att vara med och utveckla Stockholm med grannkommuner ur ett bostads- och stadsbyggnadsperspektiv.

Klicka här för att ladda ner vår Arkitekturpolicy

För frågor angående vår arkitekturpolicy, eller för att beställa ett fysiskt exemplar, kontakta Björn Peters