Wallin har en vision om att bygga vackra bostäder. De ska vara berörande, väl fungerande, ekonomiskt och ekologiskt hållbara hus i goda livsmiljöer.

Grundläggande är att arkitektonisk kvalitet ska ingå i alla projekt. Vitruvius beskrev i ”Tio böcker om arkitektur” arkitekturen som en triangel med hörnen firmitas, utilitas och venustas. Tre grundläggande egenskaper som kan översättas som hållfasthet, användning och skönhet. I vår tid kan det vara relevant att fördjupa och lägga till begrepp som hållbarhet, framåtblickande, sammanhang och genomförbarhet.

Arkitekturpolicy

Wallin har tagit fram en arkitekturpolicy som belyser viktiga frågeställningar i processen. Den ger förslag till metoder, förutsättningar och riktlinjer för att uppnå höga bostadskvaliteter. Wallin utvärderar och följer upp alla genomförda projekt.
Hur blev utfallet, varför blev det så och vad kan förbättras i nästa projekt?

Ambitionen är att vara med och utveckla Stockholm med grannkommuner ur ett bostads- och stadsbyggnadsperspektiv.

Klicka här för att ladda ner Wallins arkitekturpolicy

För frågor angående Wallins arkitekturpolicy eller beställ ett fysiskt exemplar, kontakta Björn Peters bjorn.peters@erikwallin.se