Att skapa vackra och funktionella bostäder kräver kompetens inom flera områden. Arkitektur, stadsutveckling, projektledning, finansiering, hållbarhet, inredning och marknadsföring är några av de kärnkompetenser som Wallin besitter.

Varje projekt är unikt med sina egna möjligheter och begränsningar. Vår ambition är alltid att skapa bästa möjliga projekt utifrån platsens förutsättningar. För att lyckas krävs det både erfarenhet, kreativitet och resurser. När vi väl har fått en markanvisning är vår roll att förverkliga projektet vi har föreslagit. Arkitekt upphandlas, detaljplanering och samrådshandlingar genomförs. Vi lanserar projektet för våra kunder. När vi sålt tillräckligt många bostäder, byggstartar vi med upphandlad entreprenör. När projektet är färdigbyggt flyttar kunderna in och vi hjälper dem att komma tillrätta i sin nya bostad. Vårt mål är att bli bäst i klassen. Att vara den mest uppskattade bostadsutvecklaren i Stockholm. Ett högt uppsatt mål där vi redan har kommit en bra bit på vägen.

Det här tror vi på

Det urbana livet. Nya bostäder är en grundförutsättning för att staden ska kunna växa. Vi vill visa på en hållbar väg till en intressant och vacker stadsutveckling.

Den mänskliga skalan. Vi utgår från människan. Hur man vill bo och leva. Vi tar reda på varför vissa rum och platser känns bra medan andra inte gör det. Människors hälsa är beroende av att vi bygger med sunda material.

Hållbarhet och tidlöshet. Vi fokuserar på kvalitet, hållbarhet och tidlöshet, att utveckla och förfina de goda exemplen inom området arkitektur och stadsbyggnad. Vi försöker undvika kortsiktiga modetrender.

Platsen och förutsättningarna. Alla platser är unika. I synnerhet då vi förtätar i befintlig stadsmiljö. Vi har inga byggsystem som ska användas i alla projekt helt enkelt därför att vi inte tror att det fungerar i praktiken. Platsens förutsättningar och tiden den byggs i ger ramarna och de varierar från projekt till projekt.

Det gröna. Att ta ekologisk hänsyn när vi bygger ser vi som en självklarhet och något som kan tillföra den nya bebyggelsen stora värden.  Ett grönt inslag i eller nära bostaden påverkar livskvaliteten.