Två nomineringar till Årets Stockholmsbyggnad

Vi är glada och stolta över våra två projekt Sparsamheten och Kajkrogen som nominerats av Stockholms Stad till årets nybyggnation.

Läs mer om projekten här:
Sparsamheten
Kajkrogen