Sparsamheten, Pungpinan

Projektet sparsamheten har haft som mål att nå upp till den omgivande miljöns arkitektoniska nivå – inte genom att efterlikna – utan genom att vara något nyskapande. Ett bostadskvarter som smälter in och kan utgöra ett framtida dokument över vår samtid.

Plats: Rönnapelsvägen, Pungpinan, Skarpnäck
Typ: Kedjehus
Antal enheter: 19
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Foto: Adam Mørk