Svensken, Blackeberg Centrum

Flerbostadshus med affärslokaler

Plats: Holbergsgatan 51, Bromma
Färdigställandedatum :1953
Kv. Svensken. Blackeberg Centrum
Arkitekt: HSB:s arkitektkontor
Uppfört: 1952 – 53