Wallin har blivit tilldelade inte mindre än tre markanvisningar – två i Örby och en i Farsta. Totalt ca. 320 st lägenheter var av ca. 100 st av dessa planeras bli hyresrätter och ca. 220 st bostadsrätter.

”För oss är det historiskt att bli tilldelade markanvisningar för så många lägenheter i samma nämnd. Det är ett stort förtroende från Stockholm Stad som vi är stolta över. Det speglar det arbete vi lagt ner på att förtydliga vårt erbjudande om att vi bygger kvalitativa bostäder med god arkitektur väl anpassade till platsen. Vi ser fram emot att få utveckla så fina platser med vackra hus och fina bostäder” säger Wallins VD Erik Wallin.

Örby x 2

Genom jämförelseförfarande har Wallin tilldelats två markanvisningar längs Örbyleden mellan Stureby och Örby/Bandhagen. Örbyleden i sin helhet planeras bli mer stadslik med bostadskvarter, gröna samband, verksamheter och ett nytt centrum.

I den nordvästra delen tilldelas Wallin ca 150 bostadsrätter och i den sydöstra delen, centrumdelen, ca 100 hyresrätter i ett levande och vackert centrum. Samråd planeras under 2025.

”Det är en ära att få rita och bygga ett klassiskt centrum i Stockholms närförort. Det var länge sedan något sådant gjordes och vi har höga ambitioner nu när vi får denna möjlighet.” säger Björn Peters, Affärsutvecklare på Wallin.

Farsta

Den tredje markanvisningen Wallin blivit tilldelad är en del inom planområdet Farstarondellen söder om Magelungsvägen i Farsta. Inom Wallins del planeras för ca 70 bostadsrätter i en avvägd skala med höga boendekvaliteter och närhet till både centrum och sjön Magelungen. Preliminär byggstart beräknas till år 2027.

”Vi har även ett annat pågående projekt nära Magelungen. Vi ser sedan tidigare en stor potential i området och vill självklart vara med och bidra till den utvecklingen.” avslutar Björn Peters.