Wallin har idag ingått ett avtal med Besqab som förvärvar 50% av aktierna i Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Resterande aktier ägs även fortsättningsvis av familjen Wallin.

 

“Vi är mycket glada över affären med allt vad den innebär. Det är inte en slump att det är just Besqab – dem har nämligen en gedigen byggmästaranda som på många sätt påminner om Wallins, något som varit viktigt för oss när vi sökt efter en delägare.” säger Wallins VD Erik Wallin. Erik fortsätter: “Genom affären skapar vi förutsättningar att växa och realisera vår projektportfölj med syftet att öka vårt bolags utvecklingstakt och lönsamhet. Besqab delar vår vision och känns därför som en självklar partner.”

 

Besqab kommer att utöva sitt inflytande genom representation i Wallins styrelse. Byggnadsfirman Erik Wallin AB är ett fortsatt självständigt bolag som drivs med eget varumärke, finansiering och organisation.

 

Erik avslutar: “Tillsammans med Besqab som kapitalstarka delägare har vi möjlighet att driva fler projekt än tidigare och därmed växa med fler både hyresrätts- och bostadsrättsprojekt. Något vi verkligen ser fram emot!”

 

Verksamheten i Wallin kommer fortsatt att bedrivas i Byggnadsfirman Erik Wallin AB och pågående och framtida projekt kommer att marknadsföras och säljas under varumärket Wallin.