Med liten marginal till vinnaren blev Zenhusen tvåa i tävlingen om årets Stockholmsbyggnad 2018.De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, är ritade av CF Møller Architects.

Med utsikt mot Husarviken och Nationalstadsparken ligger två huslängor. Den främre med radhus i två till tre våningar och den bakre med två radhus staplade ovanpå varandra där de övre husen nås via en loftgång. Fasadens förskjutningar ger ljus till bostadens inre delar och skyddade uteplatser. Över matplatsen är det dubbel rumshöjd och ett internt fönster från stora sovrummet. Längornas långfasader är klädda med stora skivor i cortenstål som ger en färg med associationer till industrimiljön på det tidigare gasverket.

Tvärgående väggar har en vitmålad träpanel. Alla detaljer och möten mellan material är gjorda med stor precision. Den intima gränden mellan längorna kopplar i ena änden till en öppen bottenvåning med lekytor.

Juryns kommentar
Innovativa och skulpturala radhus med stark identitet. Byggnaderna har en fin materialhantering och skala med både en känsla av ordning och variation.

Om tävlingen
Tävlingen startade med en nomineringsperiod till och med den 1 mars där alla som ville kunde lämna förslag via mejl eller brev. De nominerade byggnaderna presenterades för en jury som utsåg tio finalister. Juryn utgick från byggnadens arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Vinnaren utsågs genom en omröstning öppen för alla.

Tävlingskriterier
Byggnaden ska ligga i Stockholms stad, inom kommungränsen. Det kan vara stora som små byggnationer exempelvis bostadshus, kontor, skolor, parker eller liknande. Det kan även vara en större renovering eller ombyggnation av ett hus som är av så stor betydelse att det känns som ett nytt hus. Byggnaden ska ha färdigställts under 2017.