Erik Wallins stadsradshus Zenhusen, är nominerat till Design S – Swedish Design Awards 2018. Kategorin är Arkitektur – realiserade projekt. Arkitekt är C.F. Møller Architects.

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Priset delas ut den 11:e Juni 2018 på Kulturhuset i Stockholm.

Om Zenhusen

De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet -Norra Djurgårdsstaden, ligger längs med Husarviken och Nationalstadsparken. Stadsdelen präglas i hög grad vattnen och parken men också av det äldre, vackra och omfattande gasverksområde som nu kommer att innehålla service- och kulturverksamheter.

Radhusens arkitektur är tydligt inspirerad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer. Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan varmröda cortenstålsfasader och ljusare träfasader. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har vardagsrum med dubbel rumshöjd. Byggnadens volymindelningar skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ekologiska kvalitéer.

Arkitekt för Zenhusen är C.F. Møller Architects genom Ola Jonsson. Zenhusen har tidigare nominerats till Bostadspriset 2017 samt Plåtpriset 2018.

Om Design S

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

I år är det elfte gången som utmärkelsen delas ut. Design S – Swedish Design Awards samarbetar med flera branschorganisationer som tillsammans med Svensk Form och juryordförande Lisa Lindström tar fram juryn och bidrar till prisets enorma bredd inom samtliga designdisciplin.