NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin AB påbörjar samarbetet för att börja bygga över 450 lägenheter i Stockholm. NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin AB har i dagarna inlett ett samarbete för att gemensamt utveckla bostäder.

Fokus kommer att ligga på bostads- och hyresrättsutveckling i centrala Stockholm samt närförorter. Samarbetet omfattar inledningsvis cirka 200 lägenheter i Hjorthagen, Hammarbyhöjden och Årsta, som kommer att produceras under en period om 3-4 år och markanvisningar för ytterligare cirka 250 lägenheter i Hagastaden. Ambitionen är att samarbetet ska växa.

– Trots den senaste tidens turbulens på bostadsmarknaden ser vi fortsatt positivt på utvecklingen i Sverige och Stockholm i synnerhet p.g.a. den rådande strukturella obalansen i tillgång och efterfrågan. Samtidigt har det blivit allt tydligare att fortsatt framgång som utvecklare kommer att kräva en kombination av finansiell styrka, ökat fokus på produkt- och kundsegmentering samt gedigen erfarenhet av att genomföra bostadsutvecklingsprojekt. Vi har haft en dialog med Byggnadsfirman Erik Wallin under flera år och är imponerade över den kunskap och långa erfarenhet av entreprenadverksamhet och bostadsutveckling som de besitter, kommenterar Rickard Dahlberg, CIO och Partner på NREP.

– NREP och Wallin kompletterar varandra väl och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt och utveckla verksamheten med hjälp av NREPs finansiella styrka och breda erfarenhet av fastighetsutveckling. Bostadsköpare har idag en betydligt mer försiktig och avvaktande inställning än tidigare och samarbetet med NREP kommer bidra till att stärka vårt varumärke som en aktör med robust genomförandeförmåga och därmed skapa trygghet för kunderna, kommenterar Jesper Wallin, VD på Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Byggnadsfirman Erik Wallin har varit verksamma på bygg- och fastighetsmarknaden i Stockholm i 90 år och är idag delaktiga i flera av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm. Företaget ägs och drivs av tredje generationen Wallin.

NREP är en ledande Nordisk förvaltare fastighetsfonder och förvaltar idag fastigheter till ett värde av närmare 40 miljarder kronor. Bolaget har mångårig erfarenhet av investeringar i bostadsutvecklingsprojekt i såväl Sverige, Finland och Danmark. Samverkansbolaget Wallin Bostadsutveckling AB och ägs till 50% av Byggnadsfirman Erik Wallin AB och till 50% av NREPs fond Nordic Strategies Fund III.

För ytterligare information kontakta: 

Rickard Dahlberg, CIO och Partner, NREP, +46 70 952 02 03
Jesper Wallin, VD , Byggnadsfirman Erik Wallin AB, +46 8 545 533 62

NREP är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP bildades 2005 och har sedan dess byggt upp marknadsledande verksamheter inom fastighetssegmenten modern logistik, self-storage, dagligvaruhandel, studentbostäder och bostäder för medelinkomsttagare. Bolaget rankas av Preqin som ”världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare”. Bolaget har för närvarande ett totalt förvaltat kapital på 4 miljarder euro och över 110 anställda på sina kontor i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Oslo och Luxemburg.