De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet, Norra Djurgårdsstaden, ligger längs med Husarviken och Nationalstadsparken.

Stadsdelen präglas i hög grad vattnen och parken men också av det äldre, vackra och omfattande gasverksområde som nu kommer att innehålla service- och kulturverksamheter.

Radhusens arkitektur är tydligt inspirerad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer. Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan varmröda cortenstålsfasader och ljusare träfasader. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har vardagsrum med dubbel rumshöjd.

Byggnadens volymindelningar skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ekologiska kvalitéer. Den nya stadsdelen har som målsättningen att ligga i absolut framkant inom miljöområdet. Målen innefattar bl.a att stadsdelen inte använder några fossila bränslen och är anpassad till klimatförändringarna år 2030.

Arkitekt för Zenhusen är C.F. Møller genom Ola Jonsson.

Om Plåtpriset

Plåtpriset är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande.

Plåtpriset delas ut under arkitekturevenemanget PLÅT18 den 8 mars på Slagthuset i Malmö.

PLÅT18 är ett samarbete mellan några av plåtbranschens ledande aktörer:
Rheinzink, Bevego, Plåt & Ventföretagen, Plannja, Aurubis, Heco, Paroc, Ruukki och SSAB.