Byggnadsfirman Erik Wallins projekt Zenhusen är nominerat till Bostadspriset 2017.

Priset delas ut av Sveriges Arkitekter under Arkitekturgalan den 28:e November på Cirkus. Zenhusen är ritade av C.F. Møller arkitekter genom Ola Jonsson.

Om Zenhusen

De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet -Norra Djurgårdsstaden, ligger längs med Husarviken och Nationalstadsparken. Stadsdelen präglas i hög grad av vattnen och parken men också av det äldre, vackra och omfattande gasverksområde som nu kommer att innehålla service- och kulturverksamheter.

Radhusens arkitektur är tydligt inspirerad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer. Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan varmröda cortenstålsfasader och ljusare träfasader. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har vardagsrum med dubbel rumshöjd.

Byggnadens volymindelningar skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ekologiska kvalitéer. Den nya stadsdelen har som målsättningen att ligga i absolut framkant inom miljöområdet. Målen innefattar bl.a att stadsdelen inte använder några fossila bränslen och är anpassad till klimatförändringarna år 2030.

Programmet kräver byggnader som inte överstiger energiförbrukning på 55 kWh/m²/år, därav utgör elförbrukningen maximalt 15 kWh/m²/år. Inom strategin för hållbara lösningar ingår kretslopp, biologiskt mångfald, dagvattenhantering, transporter, material, energiriktiga lösningar etc. För att uppnå detta ingår tekniska lösningar såsom kompositfönster, dagvattendammar, solpaneler, FTX-ventilation, lågenergiprodukter, exteriör solavskärmning, intelligenta kontrollsystem etc.

Sammantaget bildar Zenhusen en grupp alldeles unika hus i ett historiskt och vackert sammanhang.

Team

Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin genom Jesper Wallin och Johan Ehnström
Arkitekt: C.F. Møller
Team: arkitekt MSA, M. Arch. Ola Jonsson (ansvarig arkitekt), arkitekterna SAR/MSA Bo Lidberg, Nikolaj Jakobsen, Lene Davidsen, Cesar Patin Lapausa, Lotta Wågmark, Anna Szkurlat samt Mads Mandrup och Andreas Brännvall, C.F. Møller, landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell och Isak Abraham, Ramböll

Om Bostadspriset

För att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige delar Sveriges Arkitekter ut ett bostadspris. Priset kallas Sveriges Arkitekters Bostadspris och belönar ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn ska särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur.