Byggnadsfirman Erik Wallin tar ansvar för stadsutvecklingen i
Västra Sätra inom stadens initiativ Fokus Skärholmen.

Wallin har i hård konkurrens blivit utvalda till ankarbyggherre inom projektet Fokus Skärholmen av Stockholms Stads exploateringsnämnd. Uppdraget innebär att Wallin kommer delta i den långsiktiga stadsutvecklingen av Västra Sätra.

I projektet Fokus Skärholmen prövar staden en metod för att ta fram större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

En viktig del när det gäller social hållbarhet är att engagera och inkludera medborgare tidigt i områdets utveckling. Under våren 2016 genomfördes en dialogturné där projektet Fokus Skärholmen fick möjlighet att träffa många medborgare i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Det som framkommit i dialogen kommer att fungera som underlag i det fortsatta planeringsarbetet.

Byggnadsfirman Erik Wallin kommer vara ankarbyggherre för delområdet längs Björksätravägen i västra Sätra. Området bedöms rymma ca 300 nya bostäder. Byggnadsfirman Erik Wallins markanvisning omfattar ca 150 bostäder.