Byggnadsfirman Erik Wallin har fått en markanvisning av Stockholms stad i den nya stadsdelen Hagastaden vid gamla Norra Station.

Markanvisningen avser ca 150 bostäder fördelat på två kvarter och fyra byggnader i 10 till 17 våningar. Planerna för Hagastaden är ett helt nytt synsätt på stadsbyggnad i Stockholm. Kvarteren är täta, gatorna smala och husen höga. Inspirationen kommer från USA, där bland annat Michigan avenue i Chicago har fått stå modell för gatubilden.

Erik Wallins kvarter har blivit döpta efter universitetsstäderna Oxford och Coimbra. Kvarteret Oxford ligger vid det nya torget Hagaplan och kvarteret Coimbra längs det nya gröna parkstråket Hagaesplanaden som skär genom Hagastaden.

Hagastaden kommer att bli Europas största Life-Science centrum med 35.000 arbetsplatser inom medicin och forskning och 6.000 bostäder. Närheten till Stockholms stadskärna, Karolinska institutet och kollektivtrafik gör Hagastaden till ett av Stockholmsbästa lägen att bo och arbeta vid.

Erik Wallins vision för Oxford och Coimbra är att skapa ett intressant tillägg till Stockholms årsringar. Två kvarter som kommer att locka till nyfikenhet och inspiration, och samtidigt skapa ett stycke ny historia.