Området kring Nytorget på Södermalm har utvecklats starkt under de senaste åren. Där Renstiernas gata möter Nytorget finns en triangulär tomt med parkmark som idag utnyttjas mycket lite. Bebyggelsen runt omkring har stor variation gällande skala och utformning.

På denna plats föreslår vi ett flerbostadshus i fem våningar med publik bottenvåning. Lokaler finns mot parken på baksidan av huset samt mot Renstiernas gata. Vårt förslag syftar genom en terrasserad form till att länka samman de omkringliggande olika byggnadhöjderna.

Byggnaden är ett kompakt bostadshus med 6-8 stycken 2 ROK och 7-8 stycken 3 ROK. De större lägenheterna går över hörn med en sida mot Renstiernas gata. Mot Renstiernas gata omges huset till stor del av ett balkongskikt med exteriöra skärmar, huset har en dubbel fasad. Mot parken finns enkelsidiga lägenheter. Alla lägenheter har en stor balkong med soligt läge under antingen dagen eller kvällen.

Förslag av Belatchew Arkitekter genom Rahel Belatchew.