Zenhusen, Wallins stadsradshusprojekt i Norra Djurgårdststaden, byggstartas i kommande vecka.

Tidigare under våren 2015 har grundarbeten i form av pålning pågått och nu startar produktionen av grund och huskroppar.
Efter sommaren kommer stommen att resas, därefter följer stomkomplettering. Inflytt i projektet är planerad till slutet av 2016.