Stadsdelen Hjorthagen får nytt tillskott. Byggnadsfirman Erik Wallin har tillsammans med Kjellander Sjöberg fått markanvisning av Stockholms Stad för ca 40 radhus samt förskola ovanför Hjorthagsparken.

Markanvisningen gäller ca 40 radhusliknande bostadsrättslägenheter och förskola med ca fyra avdelningar och parkeringsplatser i garage för att ersätta de befintliga parkeringsplatserna som finns på platsen. Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Byggstart planeras till 2017. Beslut om markanvisning tas den 11 december 2014.

Projektet Jackproppen är viktigt för att förskolan behövs för att täcka behovet av förskoleplatser i de nybyggda kvarterna i Norra Djurgårdsstaden. Det ger också ett välbehövligt tillskott av radhus i stadsdelen. Bostäderna kommer ligga i ett bra kommunikationsläge, samtidigt som det kan öka både trivseln och säkerheten i området.