Stadsdelen Hjorthagen får nytt tillskott. Byggnadsfirman Erik Wallin har tillsammans med Kjellander + Sjöberg fått markanvisning av Stockholms Stad
för ca 40 radhus samt förskola ovanför Hjorthagsparken.

Markanvisningen gäller ca 40 radhusliknande bostadsrättslägenheter och förskola med ca fyra avdelningar och parkeringsplatser i garage för att ersätta de befintliga parkeringsplatserna som finns på platsen. Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Byggstart planeras till 2017. Beslut om markanvisning tas den 11 december 2014.

Projektet Jackproppen är viktigt för att förskolan behövs för att täcka behovet av förskoleplatser i de nybyggda kvarterna i Norra Djurgårdsstaden. Det ger också ett välbehövligt tillskott av radhus i stadsdelen. Bostäderna kommer ligga i ett bra kommunikationsläge, samtidigt som det kan öka både trivseln och säkerheten i området.