Alla nitton husen är sålda.

I Lärkbyn i Barkarbystaden uppför vi 19 stycken radhus. Under hösten har försäljningen gått väldigt bra och alla radhus är nu sålda. På plats är markarbetena igång och inflyttning förväntas ske under tredje kvartalet 2014.