Arkitekterna Kjellander Sjöberg och Byggnadsfirman Erik Wallin AB har utvecklat ett förslag för 200 bostäder och kommersiella lokaler på Barnhusbron mellan Kungsholmen och Norrmalm.

Inspiration har hämtats från historien där t ex Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig har blivit en lyckad kombination av bro och byggnad. Gemensamt är folklivet och butiker i gatuplan som kombineras med utblickar över vattenrummet och staden. Genom sin arkitektur har dessa broar även skapat en tydlig identitet och blivit landmärken, symboler för sina städer och dess innevånare.