Europeiska unionens pris för samtida arkitektur, Mies van der Rohe-priset, beviljas vartannat år av Europeiska unionen och organiseras av Fundació Mies van der Rohe, Barcelona, med syftet att erkänna och belöna arkitektur av hög kvalitet i Europa.

Kandidater till priset ställs fram av en bred grupp av oberoende experter och arkitekter från hela Europa, och tillsammans med Kjellander Sjöberg som har ritat huset tackar vi för uppmärksamheten.