Zenhusen, Norra Djurgårdsstaden

De 18 stadsradhusen, som är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, ligger längs med Husarviken och Nationalstadsparken.

Stadsdelen präglas i hög grad vattnen och parken men också av det äldre, vackra och omfattande gasverksområde som nu kommer att innehålla service- och kulturverksamheter.

Radhusens arkitektur är tydligt inspirerad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer. Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan varmröda cortenstålsfasader och ljusare träfasader. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har vardagsrum med dubbel rumshöjd. Byggnadens volymindelningar skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ekologiska kvalitéer.

Norra Djurgårdsstaden har som målsättningen att ligga i absolut framkant inom miljöområdet. Målen innefattar bl.a att stadsdelen inte använder några fossila bränslen och är anpassad till klimatförändringarna år 2030.

Sammantaget bildar Zenhusen en grupp alldeles unika hus i ett historiskt och vackert sammanhang.

Plats: Norra Djurgårdsstaden
Typ: Stadsradhus och etagelägenheter
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal: 18
Arkitekt: CF Møller
Foto: Michael Perlmutter och Henning Peinerud