Alf Orvesten är en av landskapsarkitekterna bakom Bergsvåg. I Bergsvågs närområde finns förutom massvis med natur även smalhus från 30-talets Abessinien och promenadstråk som leder till Norra Djurgårdsstaden. Däremellan ligger bergsdominerade grönområden och parker. Vi bad Alf berätta lite om hur tankarna har gått i skapandet av Bergsvåg.

– För att inte Bergsvåg ska bli en barriär mitt i det natursköna området har vi förstärkt de befintliga stråken och promenadvägarna. Precis nedanför Bergsvåg slingrar sig en gång- och cykelväg som kopplar ihop Abessinien med Norra Djurgårdsstaden och Gasklockorna.

– Befintliga naturmaterial från omgivningen har använts på den gemensamma innergården. Stockar och träd har blivit till stubblek, klätterställning och ett plockepinn för barnen. Vi har varit noggranna med att låta naturen återfinnas överallt i Bergsvåg.

– Bergsvåg byggs på en bergsklack med utblick mot staden, med stråk som snirklar sig fram, gamla träd och andra ekologiska aspekter att ta till vara på. Men det mest iögonfallande för området är topografin, det gamla stenbrottet, som fick sätta riktning för husens och landskapets utformning.

– Idén var att använda det bortsprängda berget och ställa dit två hus som tog stöd i bergsskärningen, som på en hylla i berget. En av byggnaderna lutar sig mot berget och den andra står på kanten ut mot parken och vegetationen nedanför.

Ola Kjellander är en av arkitekterna bakom Bergsvåg, och founding partner på arkitektkontoret Kjellander Sjöberg. Här berättar han om tanken bakom Bergsvågs arkitektur. – Viljan bakom Bergsvåg var att skapa något extraordinärt på platsen, och reproducera känslan av naturen, berättar Ola.

– Fokus är att Bergsvåg ska integreras med landskapet. Så att byggnaderna nästan försvinner i omgivningen och blir ett med naturen – en sorts försvinnande arkitektur med växter och gräs på taken samt trä längs huskropparna.

– De två byggnaderna följer berget i Hjorthagen och det är därför de har fått sin unika arkitektur, en S- och en C-form.

– Mellan husen finns en gemensam gård för de boende och förskolan. Bakom C-huset finns en gemensam utkiksplats med eftermiddagssol och utsikt över hela Djurgårdsstaden.

– Från närliggande Duschparken tornar hela Stockholms siluett upp sig med en fantastisk skyline. NK-emblemet snurrar runt och man får en stark och omedelbar känsla för hur det är att bo här. Mitt i grönskan, med utblick över nejden.

– Både Norra Djurgårdsstaden och Abessinien behöver kopplingen till det gröna rummet för stadens utveckling. Därför var vi noga med att man skulle kunna röra sig igenom Bergsvåg som område, och de byggnader vi skapar, och inte bara runt dem.