Det finns många fördelar att anmäla intresse till våra projekt tidigt.

Du får då ta del först av alla våra nya projekt, få nyhetsbrev och möjlighet att teckna en bostad innan ett projekt släpps till marknaden. Att anmäla intresse är kostnadsfritt.

När du anmält intresse hos oss så får du en köplats bestående av det datum och det klockslag då du anmälde intresse. Den tidsstämpeln används som köplats i projektets VIP Säljstart. När VIP Säljstarten är avklarad så annonseras resterande bostäder ut till allmänheten. För mer information, se Bostadsköpet steg för steg. Avvikelser från detta förfarande kan förekomma i vissa projekt.

Anmäl intresse till våra aktuella projekt