Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är att visa tillit. Vi får förtroendet att bygga ditt nya hem och du ska kunna lita på att det görs på en hållbar ekonomisk och juridisk grund.

Lika rimligt som det är att anta att bottenplattan som huset vilar på står stadigt, lika rimligt är det att kräva ett stabilt utgångsläge för sin nya bostadsrättsförening. Därför lämnar bostadsrättsföreningen både en förskottsgaranti och en insatsgaranti för er investering. Vi som byggherrar lämnar en färdigställandegaranti som garanterar att bostadsföreningens byggnad färdigställs. Wallin förbinder sig också att förvärva de bostäder som inte sålts 6 månader efter inflyttning, samt betala månadsavgiften för dessa. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare som intygar att planen är trovärdig. Innan inflyttning görs även en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. För vitvaror, blandare, armaturer och ytskikt lämnar Wallin 2 års garanti och på byggnadsarbeten lämnas 5 års garanti. Allt för att ni ska vara trygga i er affär.