Wallin har blivit tilldelade grundlicens av miljömärkningen Svanen med licensnummer 3089 0191. Det betyder att Wallin framöver har möjlighet att erbjuda Svanenmärkta bostäder till slutkonsumenter. Det innebär att våra Svanenmärkta hus är granskade av en utomstående part som kravställer och kontrollerar hela byggprocessen vilket blir ett kvitto på att bostaden får en sund inomhusmiljö, fri från hälsoskadliga ämnen, är energieffektivt och utrustad med energisnåla vitvaror. På så sätt värnar vi om de boendes hälsa, ekonomi och vår framtida miljö.

 

”Vi är mycket stolta över att vara licensinnehavare av Svanen.” säger Wallins VD Erik Wallin. Erik fortsätter ”Vi arbetar med hållbarhet ur flera olika aspekter och Svanenmärkningen både stärker och gör vårt hållbarhetsarbete tydligare. Vi är stolta över varje steg vi tar som förenklar hållbara val för både oss, våra samarbetspartners och våra kunder.” Varför föll valet på just Svanen? Erik förklarar beslutet närmare: ”Valet föll på Svanen bland annat eftersom Svanenmärkningen har hög kännedom bland våra kunder och vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra bra val.”

 

Från och med våren 2022 är målsättningen att alla Wallins nya bostäder ska Svanenmärkas. Det första projektet som Svanenmärks är ett hyresrättsprojekt på Södermalm i korsningen Renstiernas gata/Nytorget. ”Men utgångspunkten är givetvis att arbeta för att alla våra kommande bostäder ska Svanenmärkas.” avslutar Erik Wallin.

 

Fakta om Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning och har funnits sedan 1989 och miljömärker både varor och tjänster. Svanen utgår från ett livscykelperspektiv och byggnader värderas bland annat efter:

 

  • Låg energianvändning
  • Höga miljö- och hälsokrav i valet av byggprodukter, material och kemiska utsläpp
  • En god innemiljö och låga utsläpp
  • En kvalitetssäkrad byggprocess

 

Vill du veta mer om Svanen? Du kan läsa vidare på svanen.se