Vi är glada över att se vårt projekt Zenhusen publicerat på uppslaget ”Arkitektur” på sid. 10-11 i Stockholm Stads precis antagna Arkitekturpolicy. Dokumentet är framtaget av stadsbyggnadsnämnden och är en del av stadens samlade strategier för Stockholms gestaltning. Du kan läsa hela arkitekturpolicyn här.