Den 21 oktober beslutade exploateringsnämnden att anvisa Wallin en byggrätt i Hagastaden. Markanvisningen omfattar nybyggnation av cirka 700 kvadratmeter. Den tänkta byggnaden kommer att innehålla café eller restaurang på gatuplan och kontor på övre plan. Byggrätten ligger i hörnet Norra Stationsgatan/Gävlegatan och är belägen delvis ovanpå nedfarten till Torsplansgaraget.

Den tänkta byggnadens kontorsdel avser Wallin själva nyttja som kontor för sin verksamhet. ”Vi är ett växande företag som behöver större utrymme. Att få skapa sin egen framtida arbetsplats på en så spännande och självklar mötesplats som Hagastaden är känns givetvis otroligt inspirerande.” säger Jesper Wallin, delägare och projektledare.

”Vi har alltid ambitionen att skapa byggnader som är både hållbara och estetiskt tilltalande. Vi tycker det är viktigt med arkitektonisk kvalitet och vår målsättning är att det alltid ska vara bärande i alla våra projekt. Kanske kan båda dessa egenskaper vara en bidragande anledning till att markanvisningen landade hos oss.” resonerar Jesper.

Wallin har redan pågående byggnationer i Hagastaden med kvarteret Kvartetten, Oxford och Coimbra, som består av totalt fyra bostadshus var av två är under uppförande och två redan färdigställda.

Wallins VD Erik Wallin tillägger: ”Att få förnyat förtroende från Stockholm Stad och exploateringskontoret känns väldigt roligt, vi är ödmjuka inför det faktum att vi än en gång får möjlighet att bidra till att utveckla en så intressant plats som Hagastaden.”