Efter en säljstart i Juni i år är nu är alla kedjehus i Vårvetet, Hagsätra sålda. Och då börjar vi bygga. Markarbetena är redan påbörjade och husproduktionen på plats kommer att påbörjas vid årsskiftet. Planerad inflyttning är tredje kvartalet 2016.

Om Vårvetet
Längs med den lugna återvändsgatan Gällerstagränd ligger Vårvetet, precis på gränsen till Stuvsta villaområde. Här uppförs 17 kedjehus om 137 som är anpassade till både natur och omgivning. Ett boende placerat lika nära Älvsjöskogens strövområden som tunnelbana och pendeltåg.

Vårvetet är uppdelat i tre delar, alla med sin egna karaktär och tomt som varieras med den omgivande naturen. I den södra delen angränsar husen mot Stuvsta gamla villaområde, i mitten och i norr knyter de direkt an till kuperad skogsnatur. Arkitekt är Sweco Architects.