Markreservation till Stockholmsbyggmästarna [b] Stockholmsbyggmästarna har av exploateringsnämnden tilldelats en tidig markreservation för cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH.

Beslutet som fattades under gårdagens nämndemöte innebär att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta upp ett programarbete med målsättningen att markanvisa under hösten 2012.

Se filmen om Academica

Exploateringskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram en stadsbyggnadsanalys för området och gjort bedömningen att området bör kunna rymma 500 till 800 bostäder. Ett 20-tal byggherrar har inkommit med ansökningar om markanvisning inom området.

En av dem är Stockholmbyggmästarna som i samarbete med Utopia Arkitekter har tagit fram ett förslag kallat Academica.

– Kommunens beslut att ge oss en markreservation handlar om att få in vår kompetens och erfarenhet från byggbranschen tidigt i processen.

Vi har från många olika håll mött stor entusiasm inför vårt förslag Academica, säger Olof Ramberg på Stockholmsbyggmästarna.

Stockholmbyggmästarna består av elva mindre till medelstora byggföretag samtliga med lång och gedigen erfarenhet av att bygga i Stockholms innerstad. Byggnadsfirman Erik Wallin är en av dessa elva.

När det gäller områdets utformning, innehåll och gestaltning så fattas det beslutet först efter att ett program för området är på plats. Stockholmsbyggmästarna och Utopia arkitekters förslag Academica är utformat som ett nav i vetenskapsstaden omgivet av Universitetet, KTH och Karolinska med inriktning på student- och forskarbostäder, forskning, utbildning och företagande.

Förslaget innehåller cirka 1 000 – 1 200 bostäder, kulturella verksamheter, lokaler för nyföretagande och kommersiell service och rekreationsfunktioner som stärker Nationalstadsparkens tillgänglighet och koppling till övriga staden.

Läs mer om Stockholmsbyggmästarnas och Utopia Arkitekters förslag, Academica, på Utopia

Arkitekters hemsida: www.utopia.se/projekt/academica

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta:

Olof Ramberg, informationsansvarig på Stockholmsbyggmästarna

Tel 0730- 73 51 71

Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, tel 0709- 92 42 40

emma@utopia.se