Byggnadsfirman Erik Wallin har fått markanvisning i första etappen av Årstafältet i Stockholm.

Anvisningen omfattar cirka 90 bostadsrätter i ett helt kvarter i bästa läge mot Årstafältet. Vid Årstafältet planeras 4 000 lägenheter att uppföras i olika etapper. Första etappen är planerad att färdigställas under 2015 med planerad byggstart 2013.