CF Møller/Berg vann vår tävling om klimatsmarta stadsradhus på bästa läge i Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden.

Området är Stockholm stads hittills största satsning i planen om att bli världsledande inom miljöprofilerad stadsutveckling. 18 hus kommer att uppföras i områdes norra del, granne med nationalparken och Husarvikens strandkant. Formspråket tar fasta både på platsens industriella historia och den starka framtidsvision som området står för. En bonus för de boende är att samtliga lägenheter får utsikt över Husarviken och Fisksjöäng.

Vi på Wallin ser med glädje fram emot att verkställa detta spännande projekt.