Vi har byggt Stockholm i snart 100 år

Vi har varit verksamma på bygg- och fastighetsmarknaden i Stockholm i snart 100 år och är idag delaktiga i flera av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm. Företaget ägs och drivs av tredje generationen Wallin.

Läs mer